Rozpoczęto prace nad politykę dywidendową spółek Skarbu Państwa

To kolejny krok podjęty przez MF celem zwiększenia możliwości planowania budżetowego. Przypomnijmy, iż wg prognoz, w 2015 r. budżet miał uzyskać 4.545 mln PLN z dywidend a wg. danych z listopada 2015 r. kwota ta wyniosła 4.594 mln PLN.
Przypomnijmy, iż w chwili obecnej poziom dywidend był ustalany corocznie w ustawie budżetowej w oparciu m.in. o wyniki firm, potrzeby finansowe kraju a także negocjacje między resortami. Takie rozwiązanie uniemożliwia jednak długoterminowe planowanie strategiczne dotyczące wpływów budżetowych i udziału w zyskach.
Polityka dywidendowa spółek Skarbu Państwa najprawdopodobniej będzie zawierała zakładany poziom dywidend odprowadzanych do budżetu (procent zysku jak i minimalną wartość bezwzględną), realizowane programy inwestycyjne (m.in. instalacje przemysłowe, remonty linii przesyłowych, bloki energetyczne) do sfinansowania wraz ze źródłami: kredytami, zasobami własnymi spółek, finansowaniem unijnym, fundusze inwestycyjne spółek zasilane niepobraną dywidendą itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *