Ruszają prace nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prace nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Celem projektu jest wykorzystanie szans rozwojowych jakie dla polskiego rynku kapitałowego stwarza transformacja europejskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.

Projekt będzie realizowany we współpracy i dialogu z uczestnikami polskiego rynku kapitałowego, organizacjami społecznymi oraz instytucjami publicznymi. Jednym z elementów projektu jest powołanie polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów. Mapa drogowa dla zrównoważonych finansów w Polsce wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK).

Zaangażowanie inwestorów prywatnych w finansowanie zrównoważonego rozwoju jest warunkiem koniecznym dla powodzenia sprawiedliwej transformacji polskiej gospodarki. Tym bardziej, że trend w kierunku bardziej zrównoważonego sektora finansowego otwiera nowe możliwości rozwojowe dla polskiego rynku kapitałowego. Na kanwie zrównoważonych finansów powstają nowe usługi i instrumenty finansowe, takie jak zielone obligacje czy analityka danych ESG.

Rozwój zrównoważonych finansów w Polsce jest kluczowy zarówno dla wykonania naszych celów klimatycznych, jak i tworzenia w naszym kraju nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. To także ogromna szansa dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Chcemy, by Polska stała się regionalnym centrum zielonych finansów w naszej części Europyb – mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dlatego Ministerstwo Finansów rozpoczyna prace nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Projekt pomoże zidentyfikować mocne strony polskiego rynku kapitałowego i jego potencjalne słabości w kontekście finansowania transformacji klimatycznej. Celem projektu jest sformułowanie katalogu działań i rekomendacji dla uczestników rynku oraz administracji publicznej, służących rozwojowi zrównoważonych produktów i usług finansowych w naszym kraju.

Działania te wpisują się w przyjętą w zeszłym roku przez Komisję Europejską tzw. Odnowioną Strategię Zrównoważonych Finansów oraz Europejski Plan Działania dla Finansowania Zrównoważonego Wzrostu z 2018 roku.

Zrównoważona gospodarka

Prace nad mapą drogową (projektem „Bridging the climate financing gap with public policy instruments” / „Niwelowanie luki w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu za pomocą instrumentów polityki publicznej”) są finansowane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum ASCENT reprezentowane przez ICF S.A. we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM). Jego zakończenie planowane jest w 2024 r. Projekt realizuje postulaty Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Wspieranie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki jest jednym z naszych głównych priorytetów. Aby pomóc państwom członkowskim w wypełnieniu luki w finansowaniu i przekierowaniu przepływów kapitału na osiągnięcie celów ESG, DG REFORM zapewnia wsparcie techniczne dla reform krajowych zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. W tym duchu z dumą uruchomiamy wsparcie na rzecz opracowania konkretnych oraz wykonalnych działań politycznych i zaleceń mających na celu wzmocnienie polskiego rynku finansowego z myślą o wspieraniu zrównoważonego finansowania, w oparciu o silny proces zaangażowania zainteresowanych stron. Cieszy nas fakt, że nasza inicjatywa flagowa w rundzie TSI2022 „niwelowanie luki w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu” przekształciła się w strategiczny projekt w Polsce – twierdzi Mario Nava, Dyrektor Generalny DG REFORM Komisji Europejskiej.

Zaangażowanie i współpraca

Powodzenie projektu zależy od zaangażowania i współpracy z uczestnikami polskiego rynku kapitałowego i organizacjami społecznymi, a także przedstawicielami administracji publicznej oraz polskich i zagranicznych instytucji rozwojowych. Jednym z kluczowych etapów prac nad mapą drogową będzie powołanie polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów, jako forum dyskusji i wymiany idei wśród wszystkich interesariuszy.

Liczymy na szeroką i owocną współpracę z całym środowiskiem polskiego rynku kapitałowego. Rekomendacje dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce nie powstaną w zaciszu ministerialnych gabinetów. Dlatego powołamy polską Platformę Zrównoważonych Finansów, jako forum dla współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi – podkreśla Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. SRRK.

Zrównoważone finanse (sustainable finance) to jeden z najbardziej dynamicznych trendów na rynkach finansowych w ostatnich latach. Szacuje się, że wartość aktywów o zrównoważonym profilu w skali globalnej będzie do końca 2025 roku stanowić jedną trzecią wszystkich globalnych aktywów finansowych. Na kanwie tego trendu formują się globalne i regionalne centra zrównoważonych finansów, które opracowały już swoje strategie i mapy drogowe. Jednym z nich jest Wielka Brytania, dzięki czemu Londyn znajduje się dziś na szczycie rankingu najważniejszych centrów zrównoważonych finansów na świecie. Podobne plany przyjęły także Niemcy, a Litwa i Węgry właśnie je opracowują. Z kolei w Holandii powstała platforma zrównoważonych finansów będąca forum dla wypracowania kierunków rozwoju tego trendu.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 ✉ biuro@adnpodatki.pl ⇒ www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *