Rynek pracy tymczasowej zasila budżety agencji

Kwota 704 mln zł, pochodzi ze sprzedaży pracy tymczasowej. Z rekrutacji i selekcji w kraju pochodziło 13 mln zł, a z delegowania pracowników do pracy za granicą 26 mln zł.

„Praca tymczasowa jest zjawiskiem dość młodym na polskim rynku pracy. Pierwsze regulacje weszły w życie w 2004 roku i od tamtej pory rynek dynamicznie rośnie, chociaż tempo wzrostu osłabiło spowolnienie gospodarcze. Dane za pierwszą połowę roku wskazują, że sytuacja się ustabilizowała i agencje zatrudnienia odrabiają starty"- mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

W pierwszym półroczu 2010 r., agencje zrzeszone w Polskim Forum HR, stanowiące 40 proc. rynku pracy tymczasowej, zatrudniły prawie 120 tys. osób, a przeliczając tę liczbę na pełne etaty codziennie w pełnym wymiarze godzin dla agencji pracowało blisko 40 tys. osób. Mężczyźni stanowili 62 proc. zatrudnionych pracowników tymczasowych. Przeważały osoby młode, do 26 lat. Pracownicy po 50-tym roku życia stanowili 6 proc. wszystkich zatrudnionych.

pomocna nowelizacja ustawy
„Pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników tymczasowych. Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która weszła w życie w styczniu br. usunęła kilka barier krępujących rozwój rynku. W uchwaleniu nowych przepisów duży udział miał Lewiatan – mówi Grażyna Spytek-Bandurska, wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

PKPP Lewiatan/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *