Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Rząd szykuje program dla mikrofirm

Najmniejsi przedsiębiorcy, rolnicy, a także rodzice będą mogli skorzystać z nowego systemu przy zawieraniu umów o pracę i zleceń, który automatycznie rozliczy za nich także podatki i składki ZUS.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie, który może stanowić realne wsparcie dla dziesiątków tysięcy mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do dziewięciu pracowników), rolników czy osób fizycznych – rodziców zawierających tzw. umowy uaktywniające z nianiami na opiekę nad ich dziećmi.

System ze wzorcami umów

Z projektu wynika, że na portalu praca.gov.pl w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie wspierający system teleinformatyczny zawierający gotowe do wypełnienia wzory umów o pracę, zlecenia czy umowę dla pomocnika rolnika.

Do obsługi tego systemu i zawierania za jego pośrednictwem umów wystarczy profil zaufany, czyli założone w urzędzie konto zapewniające dostęp do elektronicznego systemu administracji publicznej, czy zdalny dostęp do konta w banku zapewniającego usługę elektronicznego potwierdzania tożsamości klienta.

Po zmianach wystarczy, że obie strony umowy zgodzą się na zawarcie jej w formie elektronicznej, zalogują się do systemu i podpiszą dokumenty elektronicznie. W portalu dostępne będą niezbędne wzory dokumentów i oświadczeń woli. Złożenie oświadczenia woli stanie się faktem, gdy zostanie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatkowe funkcje

System będzie miał też dodatkowe funkcje, m.in. obliczanie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy. Przewiduje się, że pracodawca za pośrednictwem systemu zgłosi pracownika czy zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych w ZUS, a rolnik zgłosi pomocnika w KRUS. System umożliwi prawidłowe wyliczenie i opłacenie składek i zaliczek podatkowych, a także wysokości wynagrodzenia.

W systemie będzie też miejsce na informację o stopniu niepełnosprawności pracownika czy dacie zakończenia umowy terminowej. Umożliwi to dostosowanie czasu pracy osoby niepełnosprawnej do obowiązujących przepisów czy też udzielenie jej dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Dokumenty po zakończeniu

Po zakończeniu pracy system wystawi zaś świadectwo pracy i zapewni byłemu już pracownikowi czy zleceniobiorcy elektroniczny kontakt z lokalnym powiatowym urzędem pracy.

Co ważne, system będzie generował te deklaracje i informacje automatycznie. Będzie też pozwalał pracodawcom, zleceniodawcom czy rolnikom na generowanie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Ideą nowych przepisów jest umożliwienie pracownikom, zleceniobiorcom, nianiom oraz pomocnikom rolnika prowadzenia ich dokumentacji w sposób zgodny z przepisami oraz prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Z drugiej strony prawodawcy i zleceniodawcy, rodzice oraz rolnicy zyskają narzędzie prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji przez cały okres wymagany przez obowiązujące przepisy. Dla zatrudnionych na etacie wynosi on aż dziesięć lat.

W myśl projektu pracodawca korzystający z nowych rozwiązań zostanie zwolniony z obowiązku przechowywania i archiwizowania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.

Źródło: Rzeczpospolita

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *