Rząd planuje zaoszczędzić na rentach

Wszyscy, którzy są na rencie będą mogli podjąć jakikolwiek dorobek nawet bez ograniczenia świadczeń ZUS. Sieroty i wdowy otrzymają także wysoką rentę.
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan, Małgorzata Rusiewicz, twierdzi, ze zmiany te należy potraktować pozytywnie.

Wysokość renty na dzien dzisiejszy zależy od wielu czynników tj.:

– długość przebytych okresów składkowych i nieskładkowych;
– relacja między wynagrodzeniem danej osoby, a średnią płacą w gospodarce;
– kwota bazowa.

Osoby, które mają obecnie dość niskie zarobki oraz objęte są nowym systemem emerytalnym, będą mogły mieć atrakcyjniejszy i bardziej opłacalny system zasad wypłat rent niż sama emerytura. Renty z roku na rok mogą być nawet wyższe od emerytur.

Jak ocenia Małgorzata Rusiewicz – „Propozycja pobierania pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy przez świadczeniobiorców, którzy pracują jest godna przeanalizowania. W przypadku przyznawania rent rodzinnych jest zupełnie inaczej. Przepisy, które mówią o nabywaniu prawa do tzw. wdowich rent rodzinnych powinny być nieco zaostrzane. Renty te wpływają dezaktywizująco na osoby między 45 a 59 rokiem życia. Możliwość uzyskania stałego, relatywnie wysokiego świadczenia już w wieku 50 lat, stanowi korzystną alternatywę dla pracy kobiet w wieku przedemerytalnym. Trzeba będzie rozpatrzyć propozycję podniesienia minimalnego wieku wymaganego do przyznania renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku do poziomu powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego".

PKPP Lewiatan / red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *