Rząd przyjął część projektów z pakietu deregulacyjnego

Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza zmiany merytoryczne w około 90 obowiązujących ustawach. Likwidacja barier i zmniejszenie ograniczeń jest najlepszym, bo bezkosztowym sposobem na usunięcie utrudnień i pobudzenie rozwoju gospodarczego. Zaproponowane przez rząd ograniczenie sfery regulacyjnej państwa pozwoli zwiększyć obszar wolności gospodarczej oraz przyczyni się do zmniejszenia zachowań korupcyjnych.

ograniczenie koncesji, zezwoleń, rejestrów, licencji

Zamiast składać zaświadczenia, obywatel będzie składać oświadczenia, np. o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego czy składkami do ZUS. Można będzie również składać w urzędach kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły) oraz kopie odpisów aktów stanu cywilnego. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oświadczenia nieprawdy zainteresowany organ będzie mógł samodzielnie uzyskać informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS.
zmiany od 1 lipca 2011 r.
Organy administracji od 1 lipca 2011 r. nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zniesiono obowiązek składania zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Przedsiębiorca będzie jedynie składał oświadczenie o posiadanych numerach NIP oraz REGON lub będzie te numery wpisywał do składanego wniosku.

rejestracja spółki w ciągu jednego  dnia
W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zaproponowano przepisy, które ułatwią i przyspieszą zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczą procedurę ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółkę z o.o., utworzoną przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym, będzie można zarejestrować przez internet w ciągu jednego dnia (tryb S24). Umowa takiej spółki nie będzie wymagać aktu  notarialnego. Te przepisy odnoszą się wyłącznie do spółek z o.o., ponieważ są one najbardziej popularne wśród przedsiębiorców decydujących się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

KPRM/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *