SA w Warszawie dopuścił pozew zbiorowy w sprawie OFE

Podtrzymana została tym samym decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie z marca 2015 r., zażalona przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.
Konsekwencją wyroku jest zajęcie się przez SO w Warszawie merytorycznym rozstrzygnięciem sporu.
50 osób występujących w charakterze powoda stoją na stanowisku, iż reforma OFE doprowadziła do wywłaszczenia obywateli (podkreślić należy, iż wywłaszczenie na cele fiskalne nie jest możliwe!), gdyż OFE dysponowały prywatnymi środkami obywateli na zasadzie powiernictwa. Konsekwentnie, umorzenie udziałów w OFE i przekazanie ich do ZUS doprowadziło do naruszenia konstytucyjnego prawa własności.
Podzielenie powyższego zdania przez SO w Warszawie będzie skutkowało ustaleniem odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa a nie ZUS, który był wyłącznie beneficjentem a nie sprawcą szkód.
Sprawa OFE od 5 lat stanowi spór na linii państwo – obywatele. Złożono już 172 pozwy grupowe, większość jednak spraw została zakończona bez merytorycznej oceny z uwagi na sformalizowane i rygorystyczne przesłanki dopuszczalności pozwu grupowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *