Rok podatkowy inny niż kalendarzowy – realne korzyści czy \”przyzwyczajenie\”?

Inaczej rzecz się ma w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – tutaj bowiem rok podatkowy równy jest kalendarzowemu, tylko wtedy gdy podatnik nie postanowi inaczej. Oznacza to, iż podatnik podatku CIT, np. spółka akcyjna rozlicza dochody osiągnięte w danym roku podatkowym, ale okres ten nie zawsze musi trwać od 1. stycznia do 31. grudnia. W celu skorzystania z omawianej instytucji, podatnik powinien powiadomić o tym właściwy organ podatkowy i wprowadzić stosowne zapisy do umowy czy statutu spółki.
Powstaje praktyczne pytanie, jaki jest cel modyfikowania roku podatkowego i wprowadzania odrębnych uregulowań niż przewiduje kalendarz? Jeszcze w 2011 r. podatnicy podatku CIT musieli wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy za przedostatni miesiąc roku w podwójnej wysokości. Przykładowo, spółka musiała uiścić zaliczkę na CIT za miesiąc listopad w podwójnej wysokości do 20. grudnia – łatwo zatem sobie wyobrazić, iż podmioty, które największe dochody notują w listopadzie, ograniczały swoją płynność finansową, gdyż zaliczkę na CIT za najbardziej „dochodowy” miesiąc wpłacały w podwójnej wysokości. Ewentualną nadpłatę odzyskiwały dopiero w kolejnym roku podatkowym po złożeniu zeznania rocznego.
Przepis ten jednak już nie funkcjonuje. Już w 2012 r. podatnicy zaliczkę za listopad wpłacali do 20. grudnia, natomiast zaliczkę za grudzień do 20. stycznia kolejnego roku. W praktyce, główna przyczyna dla której podmioty zajmujące się dystrybucją energii cieplnej czy sprzedające „gwiazdkowe” prezenty została wyeliminowana.
Aktualnie, podatnicy, którzy wybierają rok podatkowy inny niż kalendarzowy najczęściej są podmiotami powiązanymi z zagranicznymi spółkami, np. amerykańskimi, gdzie rok fiskalny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (w USA rok fiskalny trwa od 1 października do 30 września) – zapewnia to podmiotom większą porównywalność danych finansowych jak i ogólne zarządzanie finansami całej grupy.

Podstawa prawna:

  • Art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *