Sejm rozpocznie obrady nad budżetem na 2016 r.

Podczas opracowania budżet RM założyła, iż w 2016 r. wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 3,8 % a średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %.
Należy mieć nadzieje, że wyliczenia specjalistów RM znajdą odzwierciedlenie w 2016 r., gdyż ustawa budżetowa na 2015 r. musiała zostać znowelizowana, gdyż dochody budżetu państwa były niższe od uprzednio zaplanowanych o 10,5 mld zł, tj. o 3,5% (zmiana z kwoty 297,2 mld PLN do 286,7 mld PLN).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *