Senat nie wniósł poprawek do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W wyniku nowelizacji rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł wybrać ubezpieczenie w ZUS lub KRUS. Zmiana jest wynikiem uchwały NSA z dnia 11 grudnia 2012 r., w której stwierdzono, iż świadczenia pielęgnacyjnego nie może otrzymywać rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, gdyż jest on w takim przypadku osobą aktywną zawodowo. W takim przypadku zasiłek mógłby być wypłacany jedynie, gdy rolnik zrezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W celu kontynuacji ubezpieczenia społecznego tych osób przekazywane składki do ZUS są, które wypłacają świadczenia (np. wójt, burmistrz, prezydenta miasta). Konsekwencje negatywne ww. uchwały nie dotykają osób, które pracowały i odprowadzały składki do ZUS. Problem dotknął zaś rolników, którzy wcześniej ubezpieczeni byli w KRUS, a w wyniku uchwały NSA  składka za nich jest odprowadzana do ZUS. Należy wskazać, iż uchwalone przez Senat zmiany wprowadzają korzystne rozwiązanie dla rolników (ich małżonków i domowników), gdyż będą oni mogli mogą zdecydować o dalszym ubezpieczeniu w KRUS, co będzie miało wpływ na uzyskanie późniejszego świadczenia emerytalnego czy renty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *