Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność

Marzec – Grudzień 2009 r.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2009 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 382,8 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) art. 18a u.s.u.s.

Za marzec – grudzień 2009 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

74,72 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

22,97 zł

 (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe

9,38 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2009 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2491,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku) art. 79 i art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za marzec – grudzień 2009 r. nie może być niższa niż 224,24 zł (tj. 9%)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Styczeń – Luty 2009 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2009 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 382,8 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za styczeń i luty 2009 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

74,72 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

22,97 zł

 (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe

9,38 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W styczniu i lutym 2009 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2392,76 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń i luty 2009 r. nie może być niższa niż 215,35 zł (tj. 9%)

 

Grudzień 2008 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w grudniu 2008 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 337,8 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za grudzień 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

65,94 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

20,27 zł

 (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe

8,28 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W grudniu 2008 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2392,76 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2008 r. nie może być niższa niż 215,35 zł (tj. 9%)

 

Wrzesień 2008 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób we wrześniu, październiku i listopadzie 2008 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 337,8 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za wrzesień, październik i listopad 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

65,94 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

20,27 zł

 (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe

8,28 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

We wrześniu, październiku i listopadzie 2008 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2364,27 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień, październik i listopad 2008 r. nie może być niższa niż 212,78 zł (tj. 9%)

 

Czerwiec 2008 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 337,8 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za czerwiec, lipiec i sierpień 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

65,94 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

20,27 zł

 (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe

8,28 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 7459,95 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2008 r.).

W czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2287,40 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za czerwiec, lipiec i sierpień 2008 r. nie może być niższa niż 205,87 zł (tj. 9%)

 

Marzec 2008 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w marcu, kwietniu i maju 2008 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 337,8 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za marzec, kwiecień i maj 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

65,94 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

20,27 zł

 (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe

8.28 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W marcu, kwietniu i maju 2008 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 7249,58 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2007 r.).

W marcu, kwietniu i maju 2008 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2328,80 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2008 r. nie może być niższa niż 209,59 zł (tj. 9%)

 

Styczeń 2008 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w styczniu i lutym 2008 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 337,8 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za styczeń 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

65,94 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

20,27 zł

 (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe

8.28 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W styczniu i lutym 2008 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6758.53 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2007 r.).

W styczniu i lutym 2008 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2168,30 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń i luty 2008 r. nie może być niższa niż 195,15 zł (tj. 9%)

 

Grudzień 2007 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w grudniu 2007 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 280,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za grudzień 2007 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

54,81 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

28,08 zł

 (tj. 10%) na ubezpieczenia rentowe

6,88 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W grudniu 2007 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6758.53 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2007 r.).

W grudniu 2007 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2168,30 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2007 r. nie może być niższa niż 195,15 zł (tj. 9%)

 

Wrzesień 2007 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób we wrześniu 2007 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 280,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za wrzesień 2007 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

54,81 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

28,08 zł

 (tj. 10%) na ubezpieczenia rentowe

6,88 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

We wrześniu 2007 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6610,85 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2007 r.).

We wrześniu 2007 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2109,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2007 r. nie może być niższa niż 189,85 zł (tj. 9%)

 

Lipiec 2007 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w lipcu 2007 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 280,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za lipiec 2007 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

54,81 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

28,08 zł

 (tj. 10%) na ubezpieczenia rentowe

6,88 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W lipcu 2007 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6772,85 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2007 r.).

W lipcu 2007 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2053,34 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za lipiec 2007 r. nie może być niższa niż

184,80 zł (tj. 9%)

 

 Czerwiec 2007 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w czerwcu 2007 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 280,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za czerwiec 2007 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

54,81 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

36,50 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,88 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W czerwcu 2007 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6772,85 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2007 r.).

W czerwcu 2007 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2053,34 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za czerwiec 2007 r. nie może być niższa niż

184,80 zł (tj. 9%)

 

Marzec 2007 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w marcu 2007 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 280,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za marzec 2007 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

54,81 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

36,50 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,88 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W marcu 2007 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6656,28 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2006 r.).

W marcu 2007 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2116,88 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2006 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za marzec 2007 r. nie może być niższa niż

190,52 zł (tj. 9%)

 

Styczeń 2007 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w styczniu 2007 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 280,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za styczeń 2007 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

54,81 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

36,50 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,88 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W styczniu 2007 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6161,65 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2006 r.).

W styczniu 2007 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1970,65 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2006 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2007 r. nie może być niższa niż

177,36 zł (tj. 9%)

 

Grudzień 2006 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w grudniu 2006 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za grudzień 2006 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

52,65 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

35,06 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,61 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W grudniu 2006 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6161,65 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2006 r.).

W grudniu 2006 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1970,65 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2006 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2006 r. nie może być niższa niż

172,43 zł (tj. 8,75%)

 

Wrzesień 2006 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób we wrześniu 2006 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za wrzesień 2006 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

52,65 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

35,06 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,61 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

We wrześniu 2006 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6068,17 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2006 r.).

We wrześniu 2006 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1936,75 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2006 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2006 r. nie może być niższa niż

169,47 zł (tj. 8,75%)

Czerwiec 2006 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w czerwcu 2006 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za czerwiec 2006 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

52,65 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

35,06 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,61 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W czerwcu 2006 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6325,45 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2006 r.).

W czerwcu 2006 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1904,66 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2006 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za czerwiec 2006 r. nie może być niższa niż

166,66 zł (tj. 8,75%)

 

Marzec 2006 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w marcu 2006 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za marzec 2006 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

52,65 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

35,06 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,61 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W marcu 2006 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6321,55 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2005 r.).

W marcu 2006 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2002,91 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2005 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za marzec 2006 r. nie może być niższa niż

175,25 zł (tj. 8,75%)

 

Styczeń 2006 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w styczniu 2006 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za styczeń 2006 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

52,65 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

35,06 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,61 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W styczniu 2006 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 5868,10 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 r.).

W styczniu 2006 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1871,73 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2005 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2006 r. nie może być niższa niż

163,78 zł (tj. 8,75%)

 

Grudzień 2005 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w grudniu 2005 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 254,70 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za grudzień 2005 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

49,72 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

33,11 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,24 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W grudniu 2005 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 5868,10 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 r.).

W grudniu 2005 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1871,73 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2005 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne z grudzień 2005 r. nie może być niższa niż

159,10 zł (tj. 8,50%)

 

Wrzesień, październik i listopad 2005 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób we wrześniu, październiku i listopadzie 2005 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 254,70 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Za wrzesień, październik i listopad 2005 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

49,72 zł

 (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

33,11 zł

 (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe

6,24 zł

 (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

We wrześniu, październiku i listopadzie 2005 r. dla osób tych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 5796,33 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2005 r.).

We wrześniu, październiku i listopadzie 2005 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1852,73 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2005 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień, październik i listopad 2005 r. nie może być niższa niż

157,48 zł (tj. 8,50%)

Zobacz również: Składki na ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).

81183

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *