Składki ZUS za 2010 r.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

Okres

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

Wypadkowe*

Fundusz pracy

Ubezpieczenie zdrowotne

2010-12 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-11 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-10 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-09 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-08 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-07 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-06 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-05 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-04 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32
2010-03 368,46 113,26 46,25 0,67 – 3,33 % 46,25 233,32

2010-02

368,46

113,26

46,25

0,67 – 3,33 %

46,25

233,32

2010-01

368,46

113,26

46,25

0,67 – 3,33 %

46,25

233,32

2009-12

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-11

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-10

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-09

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-08

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-07

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-06

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-05

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-04

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,33 %

46,94

224,24

2009-03

373,96

114,95

46,94

0,67 – 3,6 %

46,94

224,24

 

* w zależności od branży lub samodzielnie określane przez płatników, firmy ubezpieczające do 9 os. ustalają 1,67 %

 

Podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne

Okres

Podstawa składki w danym miesiącu (zł)

2010-12 1887,6
2010-11 1887,6
2010-10 1887,6
2010-09 1887,6
2010-08 1887,6
2010-07 1887,6
2010-06 1887,6
2010-05 1887,6
2010-04 1887,6
2010-03 1887,6

2010-02

1887,6

2010-01

1887,6

2009-12

1915,8

2009-11

1915,8

2009-10

1915,8

2009-09

1915,8

2009-08

1915,8

2009-07

1915,8

2009-06

1915,8

2009-05

1915,8

2009-04

1915,8

2009-03

1915,8

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

Podstawa wymiaru składki w zł

Wysokość składki w zł

2010-12 2592,46 233,32
2010-11 2592,46 233,32
2010-10 2592,46 233,32
2010-09 2592,46 233,32
2010-08 2592,46 233,32
2010-07 2592,46 233,32
2010-06 2592,46 233,32
2010-05 2592,46 233,32
2010-04 2592,46 233,32
2010-03 2592,46 233,32

2010-02

2592,46

233,32

2010-01

2592,46

233,32

2009-12

2491,57

224,24

2009-11

2491,57

224,24

2009-10

2491,57

224,24

2009-09

2491,57

224,24

2009-08

2491,57

224,24

2009-07

2491,57

224,24

2009-06

2491,57

224,24

2009-05

2491,57

224,24

2009-04

2491,57

224,24

2009-03

2491,57

224,24

 

Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r. wynosi:

 

  • ubezpieczenie emerytalne

19,52% podstawy wymiaru

  • ubezpieczenia rentowe

– od 1.01.1999 r. do 30.06.2007 r.

13,00% podstawy wymiaru

– od 1.07.2007 r. do 31.12.2007 r.

10,00% podstawy wymiaru

– od 1 stycznia 2008 r.

6,00% podstawy wymiaru

  • ubezpieczenie chorobowe

2,45% podstawy wymiaru

  • ubezpieczenie wypadkowe:

– od 1.01.1999 r. do 31.12.2002 r.

1,62% podstawy wymiaru

– od 1.01.2003 r. do 31.03.2006 r.

od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru

– od 1.04.2006 r. do 31.03.2007 r.

od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru

– od 1.04.2007 r. do 31.03.2009 r.

od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru

– od 1.04.2009 r.

od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru

Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.

 

Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *