Skuteczność umowy o pracę a brak potwierdzenia na piśmie

Jednocześnie brak zawarcia umowy na piśmie zobowiązuje pracodawcę do potwierdzenia pracownikowi ustaleń na piśmie, najpóźniej w dniu, w którym pracownik rozpoczyna pracę. Dotyczy to potwierdzenia stron umowy o pracę, rodzaju tej umowy, jak również warunków. Niepotwierdzenie na piśmie nie powoduje jednak, że umowa o pracę jest nieważna. Ponadto brak zachowania formy pisemnej rodzi konsekwencje dla pracodawcy, bowiem popełnia on wykroczenie przeciwko prawom pracownika, na podstawie art. 281 pkt 2 KP.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *