Skutki podatkowe przekształcenia spółki

Należy w tym wypadku zwrócić uwagę na skutki podatkowe takiego przekształcenia i wskazać przypadki, w których przekształcenie jest podatkowo neutralne dla wspólników. Mianowicie przekształcenie będzie neutralne podatkowo jeżeli po stronie podatnika nie powstanie przychód. Może mieć to miejsce w sytuacji w której wartość kapitału zakładowego spółki osobowej (w tym przypadku) będzie odpowiadać wartości kapitału zakładowego spółki kapitałowej, przy jednoczesnym zaistnieniu warunki, że udziały obejmowane w spółce przekształconej będą odpowiadać swoją wartością udziałom w spółce przekształcanej, w zakresie przypadającym na danego wspólnika.

Źródło: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24.09.2013 r. (IPTPB3/423-249/13-2/KJ)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl 

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *