Skutki podatkowe zmiany stron umowy leasingu

Mianowicie, zmiana dokonana tylko w tym zakresie nie będzie skutkowała uznaniem umowy za nową. Jednocześnie należy zauważyć, że inne zmiany w tejże umowie dotyczące np. okresu jej trwania, będą powodowały uznanie umowy za nową.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *