Skutki prawno – podatkowe zatrudnienia żony w firmie męża

Mianowicie zatrudnienie na umowę o pracę, czy też umowę o współpracy nieodpłatnej powoduje, że małżonek staje się osobą współpracującą z przedsiębiorcą. W tym wypadku składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są w wyższej wysokości niż za pracownika niespokrewnionego. Ponadto przedsiębiorca nie może zaliczyć wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Lepszym rozwiązaniem wydaje się zatrudnienie na umowę zlecenie, ponieważ w tym wypadku składka na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych opłacane są w taki sam sposób, jak w przypadku zleceniobiorcy niespokrewnionego.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *