Śmieciówki oskładkowane ZUS

Przypomnijmy, iż do końca 2015 r. pracodawcy często wykorzystywali tzw. zbieg umów, przy którym możliwe było omijanie tego obowiązku ubezpieczenia społecznego, co jest niemożliwe w świetle znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
Zarówno zarząd Konfederacji Lewiatan, Ministerstwo Pracy, jak i OPZZ korzystnie oceniają wprowadzone zmiany. Jest to interesujące, gdyż powiększona składka na ubezpieczenie społeczne oznacza dodatkowe koszty samej umowy, konsekwentnie pracownik ,,zyskuje” ubezpieczenie społeczne jednocześnie tracąc jednak część wypłacanego wynagrodzenia.
Niewątpliwie największym beneficjentem zmian jest Zakład Ubezpieczeń, który, jak wyliczono, uzyska wpływy o 300 mln PLN wyższe niż dotychczas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *