Spadek bezrobocia w marcu

Liczba bezrobotnych najbardziej spadła w województwach:
– opolskim – o 3,1 proc. (o 1,7 tys. osób);
– podlaskim – o 2,8 proc. (o 2 tys. osób);
– lubuskim – o 2,3 proc. (o 1,5 tys. osób).

 

W trzech województwach – lubelskim, śląskim i zachodniopomorskim – natężenie bezrobocia utrzymało się na poziomie miesiąca poprzedniego. Natomiast w województwie łódzkim i mazowieckim odnotowano niewielki wzrost stopy bezrobocia – o 0,1 punktu procentowego. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,8 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa nadal w województwie warmińsko-mazurskim (21,4 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2011 roku wyniosła 2.135,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lutego 2011 roku była niższa o 14,9 tys. osób (o 0,7 proc.) Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2010 – luty 2010) odnotowano spadek liczby bezrobotnych – o 24,8 tys. (o 1,2 proc.).

 
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że o spadku bezrobocia zadecydował wzrost liczby wyłączeń z ewidencji. Powody to podjęcie pracy (co związane jest z rozpoczęciem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie i leśnictwie), jak również nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy. Część bezrobotnych zostało również zaktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2011 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 82,5 tys. i w porównaniu do lutego 2011 roku wzrosła o 31,8 tys., czyli o 62,8 proc. W marcu 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 117,9 tys. wolnych miejsc pracy (o 35,9 tys. więcej niż w lutym 2010 roku tj. o 43,9 proc. ).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w marcu br. w porównaniu do lutego br. odnotowano we wszystkich województwach, przy czym zdecydowanie najsilniejszy (względny) w województwach: lubelskim, podkarpackim i podlaskim, w których liczba wolnych miejsc pracy zwiększyła się ponad dwukrotnie (odpowiednio o 167,3 proc., czyli o 2,7 tys. ofert pracy w województwie lubelskim, o 126,5 proc., tj. o 3,1 tys. w podkarpackim i o 112,9 proc., tj. o 1,6 tys. w podlaskim).

 

MPiPS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *