Specjalności polskiego eksportu

Według wiceministra do wygenerowania polskich specjalności eksportowych przyczynią się branżowe programy promocyjne. Wspomniał również m.in. o przygotowanej przez MG ”Strategii umiędzynarodowienia gospodarki polskiej”. Rafał Baniak powiedział, że dokument ten mieści propozycje koniecznych zmian wraz z rekomendacjami dla administracji rządowej i samorządowej wycelowanych na zdynamizowanie pozycji Polski na rynkach międzynarodowych.W styczniu 2010 r. MG otworzyło nabór opracowań dotyczących branż polskiej gospodarki, które mogłyby być otoczone dofinansowaniem.
Pośród innych środków wsparcia eksportu wiceminister Baniak wspomniał ponadto  powstały  w ramach poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  projekt pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych”. – Zakłada on opcję wsparcia działań promocyjnych określonych branż i grup produktów lub usług, które mają wysoki potencjał eksportowy- wyjaśnił.

MG/red.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *