Specjalny jednorazowy dodatek do emerytury dla emerytów i rencistów

Kwota dodatku jednorazowego jest uzależniona od wysokości świadczeń, które przysługują emerytom i rencistom na dzień 29 lutego 2016 r. Osoby, których emerytury i renty w tym dniu:

  • nie przekraczają kwoty 900 PLN – otrzymają dodatek w wysokości 400 PLN,
  • mieszczą się w przedziale 900 – 1.100 PLN – otrzymają dodatek w wysokości 300 PLN,
  • mieszczą się w przedziale 1.100 – 1.500 PLN – otrzymają dodatek w wysokości 200 PLN,
  • mieszczą się w przedziale 1.500 – 2.000 PLN – otrzymają dodatek w wysokości 50 PLN;
W razie zbiegu prawa do świadczeń oraz w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba, będzie przysługiwać jeden dodatek.
W tym miejscu wskazać należy, iż jednorazowy dodatek pieniężny będzie wolny od podatku PIT, nie będą od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie będzie też można dokonywać z niego potrąceń i egzekucji.
Szacunkowo, z dofinansowania skorzysta ok. 6,5 mln osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *