Specustawa przesyłowa

Ustawa przewiduje przyśpieszoną ścieżkę pozyskiwania decyzji i zezwoleń dla inwestycji wykonywanych w ramach budowania transeuropejskich połączeń energetycznych np. poprzez brak zastosowania do ww. inwestycji przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku zmian wojewoda będzie zobowiązany do wydania decyzji m.in. w zakresie lokalizacji czy pozwolenia na budowę w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku przez inwestora, będzie miał również możliwość wywłaszczenia za odszkodowaniem. Termin wydania nieruchomości pod inwestycje o znaczeniu strategicznym zgodnie z ustawą nie będzie mógł przekroczyć 120 dni od wydania ostatecznej decyzji w sprawie. Załącznik do ustawy  „Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych”  zawiera listę priorytetowych projektów – m.in. budową linii: Plewiska – Eisenhüttenstadt, Kozienice – Ołtarzew i Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *