Odliczenie VAT z przedwcześnie wystawionej faktury

W takich okolicznościach możliwe jest potraktowanie otrzymanej faktury tak jak faktury zaliczkowej. W celu odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z takiej faktury, należy spełnić dwa warunki – zapłaty zaliczki i otrzymania faktury, a ich kolejność jest bez znaczenia. Podatnikowi przysługuje zatem prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym faktury zostały otrzymane pod warunkiem, że Spółka opłaciła te faktury.” – wyrok NSA z 18 lutego 2011r., sygn. I FSK 298/10.
Stanowisko zaprezentowane przez NSA jest korzystne dla podatników. Sąd potwierdził pogląd wyrażony wcześniej przez NSA w wyroku z 24 czerwca 2010 r., sygn. I FSK 1079/09, w którym stwierdzono, że odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej na poczet przyszłej zaliczki nie może nastąpić za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż zapłata. Orzeczenia NSA w znacznym zakresie upraszczają zasady rozliczanie podatku VAT. W świetle wskazanych wyroków, organy podatkowe nie maja bowiem prawa kwestionować faktur wystawianych przed wykonaniem usług oraz otrzymaniem zapłaty jako faktur wystawianych przedwcześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *