Czy koszty imprezy jubileuszowej mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [updop] do kosztów podatkowych nie zalicza się  „kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”. Updop nie definiuje pojęcia „reprezentacji” i „reklamy” (która co do zasady może być kosztem podatkowym). W dotychczasowej praktyce organów podatkowych upowszechniło się utożsamianie „reprezentacji” z chęcią wywarcia dobrego wrażenia, zaprezentowania się, okazałością, wystawnością.

Oceniając możliwość zaliczenia wydatków na organizację imprezy jubileuszowej do kosztów podatkowych, decydujące znaczenie powinien mieć cel tej imprezy. W sytuacji, gdy głównym, zasadniczym celem imprezy było reklamowanie spółki (co potwierdzają rozdawane ulotki reklamowe, hostessy, banery z logo spółki, prezentowanie aktualnej oferty handlowej), wydatki na organizację imprezy jubileuszowej powinny być uznane za koszt uzyskania przychodów. Co ważne, reklamowy charakter imprezy jubileuszowej powinna potwierdzać dokumentacja zgromadzona przez spółkę (wskazane jest więc zebranie zdjęć z imprezy, agendy, rozdawanych ulotek reklamowych itp.). W wyroku z 21 stycznia 2009 roku WSA w Warszawie (III SA/Wa 1601/08) uznał np. że zorganizowanie imprezy połączonej w bankietem i atrakcjami artystycznymi przez spółkę z branży wydawniczej jest wydatkiem o charakterze reklamowym (kosztem uzyskania przychodów) gdyż „próbując nakreślić charakter tej imprezy można powiedzieć, iż jest ona pewnego rodzaju przedsięwzięciem marketingowym o wielorakich celach, nakierowanym głównie na umocnienie pozycji rynkowej danego tytułu prasowego, poprzez zwiększenie jego sprzedaży, pozyskiwanie reklam itd. Natomiast te cele i cechy, które utożsamiane są zwykle z reprezentacją, a więc wykreowanie wizerunku, budowa zaufania, uwypuklenie zasobności, profesjonalizm, wprawdzie niewątpliwie są również obecne, to jednak nie są elementem dominującym i niejako realizowane są ubocznie, przy okazji przeprowadzania takiej imprezy. Towarzyszące takiej imprezie – długotrwałe i kosztowne przygotowania, wysoki standard, odpowiedni wystrój, zaproszeni goście, są po prostu nieodzownymi jej elementami, warunkującymi skuteczność podejmowanych w tym zakresie przez Spółkę działań”. WSA wskazał ponadto, że pod uwagę należy brać specyfikę danego podmiotu oraz branżę, w jakiej on działa.

Warto jednak zwrócić uwagę, że stanowisko organów podatkowych, jak również orzecznictwo sądowe, nie jest jednolite. Przykładowo, część organów podatkowych prezentuje stanowisko, zgodnie z którym wydatki na organizację imprez jubileuszowych należy podzielić na:

  • te o charakterze typowo reklamowym (np. wydatki na akcje promocyjne, materiały reklamowe, flagi, banery, drobny poczęstunek, hostessy, usługi montażowe etc.) – wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
  • oraz te o charakterze reprezentacyjnym (w tym przede wszystkim organizacja bankietu, oprawa pirotechniczna, występy artystów, zakwaterowanie). Organy podatkowe uznają, że wydatki te nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych (zastosowanie ma ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop), z wyłączeniem wydatków w części dotyczącej własnych pracowników, które mogą być uznane za koszt podatkowych (reprezentacja oznacza bowiem działania skierowane na zewnątrz firmy). Organy podatkowe akceptują w takiej sytuacji podział wydatków na podstawie listy zaproszonych osób (wyliczenie tzw. „osobokosztu” – tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 11 lutego 2008 roku, IBPB3/423-284/07/JS).

Jedna myśl na temat “Czy koszty imprezy jubileuszowej mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?”

  1. Proszę sobie przytoczyć przykład całkiem inny, wtedy, gdy obowiązek podatkowy zostanie ustalony za wcześnie, w styczniu zamiast w lutym. Korekta wykazując podatek do zapłaty za miesiąc luty np w wysokości 22 tysiące, nie będzie się mogła pokryć z nadpłatą w tej samej kwocie, gdyż nadpłata zostanie stwierdzona dopiero po 3 latach, czyli z chwilą złożenia korekty. Jeżeli np od marca 2008 firma będzie wykazywać podatek do przeniesienia, lub drobne kwoty do zapłaty, odsetki za zbyt wczesne ujęcie w rejestrach faktury sprzedaży będą kosztowały ją jakieś circa 9 tysięcy.
    To się nazywa że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. A urząd skarbowy az ręce zaciera, ściągając odsetki od dawno wykazanego i rozliczonego zobowiązania podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *