Spółka partnerska a wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu

Mianowicie, jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt  10 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. W związku z tym, że spółka partnerska jest osobą spółką handlową, niebędącą osobą prawną, przywołany przepis ma zastosowanie do takiej spółki.
 Tym samym kosztem uzyskania przychodu w spółce partnerskiej nie będzie własna praca podatnika. Ponadto do kosztów nie można zaliczyć również wydatków związanych z pracą własną małżonka, czy małoletnich dzieci podatnika. Przepis nie wskazuje również na formę prawną, tzn. w tym wypadku nie ma znaczenia, czy wspólnik spółki partnerskiej wykonuje dane czynności na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku istotnym jest sam podmiot tych czynności. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wynagrodzenie danego wspólnika może być kosztem dla pozostałych wspólników.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *