Sposoby ograniczenia odpowiedzialności komplementariuszy w spółce komandytowej

Tym samym odpowiedzialność komplementariusza nie może zostać wyłączona, a jej granice są nieograniczone, tzn. komplementariusz będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. W świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest jednak w pewien sposób, ograniczenia tej odpowiedzialności. Mianowicie, poprzez powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusza. Tym samym nadal mamy do czynienia ze spółką komandytową i może korzystać z preferencji podatkowych, które jej dotyczą, ale odpowiedzialność majątkowa ogranicza się wówczas do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń dotyczących komandytariusza i możliwości posiadania przez niego udziałów w spółce – komplementariuszu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *