Spotkanie MF Polski, Francji i Niemiec

Za interesujący należy uznać pomysł polskiego MF dotyczący budowania stabilności finansowej poprzez zawarcie przez Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy umowy o otwarciu linii swapowej złoty/hrywna, czy umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.
Wnioski płynące ze spotkania w ciekawy sposób mogą zostać podsumowane w oczekiwanym w lutym 2016 r. planie działań dotyczącym dodatkowych rozwiązań, które należy przyjąć w celu wzmocnienia europejskich ram w walce z finansowaniem terroryzmu, który opracowuje Komisja Europejska. Plan może być wyznacznikiem zmian podatkowych już w 2017 r.
Kolejne spotkanie ministrów finansów Trójkąta Weimarskiego planowane jest we Francji w drugiej połowie 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *