Spotkanie wicepremiera Pawlaka z ministrem transportu Niemiec

Wicepremier Pawlak zaakcentował, że nasz kraj jako jedyny w UE odnotował wzrost gospodarczy na poziomie 1,8 proc. Dodał, że dobra kondycja polskiej gospodarki wzmacnia pozycję Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W opinii wicepremiera, rozwojowi kooperacji międzynarodowej dopisywać będzie Przewodnictwo Polski w Radzie UE. Wstępna lista obszarów priorytetowych, przyjęta przez rząd 21 lipca 2010 r. dotyczy m.in. Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020, relacji ze Wschodem, rynku wewnętrznego i wzmocnienia zewnętrznej polityki energetycznej UE.

Minister Ramsauer zapewnił natomiast, że Niemcy ochoczo podzielą się zdobytymi doświadczeniami ze sprawowania Prezydencji. Dodał, że szczegółowe rozmowy na ten temat powinny się przebiegać na szczeblu roboczym. Otwarcie powiedział również o chęci współpracy w dziedzinie sektora energetycznego, infrastruktury i budownictwa.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *