Czy należy utworzyć rezerwę na niewykorzystane urlopy?

Należałoby zatem  ująć  rezerwę na niewykorzystane urlopy. Księguje się ją zgodnie z art. 39 ust 2 uor, jako rozliczenia międzyokresowe bierne dokonując zapisów na kontach:

  • Wn „Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej”, albo inne konto zespołu 5 w zależności, jakich pracowników dotyczy rezerwa
  • Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” (w analityce: Bierne rozliczenia międzyokresowe – rezerwa na urlop).

Czasami jednak ujęcie rezerw na niewykorzystane urlopy, mimo że jej wyliczenie jest stosunkowo proste nie przynosi dodatkowych korzyści związanych prezentacją danych.

Może wtedy pani powołać się na zasadę istotności wyrażoną w art..
W świetle zasady istotności ( art. 8 ust 2 uor) kierownik jednostki może podjąć decyzje o nietworzeniu rezerwy na niewykorzystane urlopy. Najczęściej argumentuje się ten fakt koniecznością wykorzystania urlopów z zeszłego roku w ciągu I kwartału następnego, niewielką wartością wyliczonej rezerwy w stosunku do wartości przychodów i kosztów w firmie.

Jeśli pracownicy w firmie nie są wynagradzani akordowo, to nie dostaną dodatkowego wynagrodzenia w chwili pójścia na urlop – nie zostanie zakłócona tym samym współmierność przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym.

Można także zwrócić uwagę, że w kolejnych latach wartość wynagrodzeń urlopowych dotyczących niewykorzystanych jest mniej więcej na tym samym poziomie – to kolejny argument na to, ze nie ujmując rezerwy na niewykorzystane urlopy nie zniekształca Pani sprawozdania finansowego.

Oczywiście rezerwa na niewykorzystane urlopy nie jest kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust 1 pkt. 27 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)

Podstawa prawna: art. 39 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 w związku z art. 4 ust 1, art. 6 ust art. 7 ust1 i art. 8 ust 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
art. 16 ust 1 pkt. 27 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *