Sprzedajesz z odwrotnym obciążeniem? Złożysz informacje podsumowujące

Jedną z ciekawszych zmian jaką ustawodawca zamierza wprowadzić z początkiem lipca 2015 r. jest obowiązek składania informacji podsumowujących przez podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Aktualnie, dostawy towarów z tytułu których podatnikiem jest nabywca są wykazywane tylko w deklaracji VAT-7 przez sprzedawcę. Nie musi on składać na tę okoliczność żadnych dodatkowych informacji. Jednakże od 1 lipca przepisy mają się zmienić: podatnik, który dokona dostawy towarów w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia będzie zobowiązany złożyć do swojego organu podatkowego zbiorcze informacje podsumowujące, w których wykaże m. in. nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym, nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi oraz łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.
Informacje te będą składane za tożsame okresy rozliczeniowe, za które rozlicza się podatnik, tj. okresy miesięczne bądź kwartalne. Ponadto, wg znowelizowanej ustawy VAT, w przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji.
Powyższe zmiany mają na celu dalszą walkę Ministerstwa Finansów z nieuczciwymi podatnikami. Pytanie tylko czy nakładając dodatkowe obowiązki administracyjne na podatników, organy podatkowe rzeczywiście zidentyfikują więcej podatników zawierających oszukańcze umowy i realizujących niezgodne z przepisami transakcje.
Autor:
\"\" Samir Kayyali – Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. Obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *