Sprzedaż przez internet nie zawsze z paragonem

Szczegółowy zakres obowiązków stosowania kas fiskalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544, dalej: Rozporządzenie). Zgodnie z zasadą ogólną podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych (czyli za którą to sprzedaż nie jest wystawiana faktura) są zwolnieni z jej ewidencjonowania do limitu 20.000 zł w ciągu roku. W przypadku przekroczenia tej kwoty, w terminie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym przekroczenie nastąpiło, podatnicy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.
Co istotne limit ten niekoniecznie musi dotyczyć sprzedaży internetowej. Zgodnie z poz. 37 załącznika do Rozporządzenia sprzedaż jest zwolniona z obowiązku ewidencji, w razie łącznego wystąpienia następujących warunków:

1) Sprzedaż następuje w systemie wysyłkowym za pośrednictwem poczty lub kuriera; istotą jest, aby towar nie był odbierany osobiście przez nabywcę czy też dostarczany bezpośrednio przez sprzedawcę.
2) Zapłata za towar następuje w całości na rachunek bankowy sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty (wyłączenie możliwości zapłaty w formie gotówkowej).
3) Z dokumentacji sprzedawcy (np. ewidencji sprzedaży, faktur, potwierdzeń przelewów) wynikają szczegółowe dane dotyczące transakcji (przedmiot, cena, dane nabywcy, w tym jego adres, data sprzedaży).

Takie same zasady zwolnienia dotyczą świadczenia usług, przy czym dla takiej transakcji muszą być spełnione przesłanki nr 2 i 3 (poz. 38 załącznika do Rozporządzenia).
Limit dla sprzedaży bezpośredniej
Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy łączą sprzedaż bezpośrednią (np. w sklepach stacjonarnych) ze sprzedażą internetową. W takiej sytuacji przy spełnieniu warunków określonych w poz. 37 załącznika do Rozporządzenia, obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej będzie dotyczył jedynie tej pierwszej sprzedaży zakładając, że obrót przekroczył 20.000 zł brutto.
Przykład
Pan Michał zajmuje się sprzedażą plakatów artystycznych. W 2015 r. ze obrót ze sprzedaży bezpośredniej (w galerii) wyniósł 18.000 zł, natomiast obrót ze sprzedaży internetowej wyniósł 65.000 zł. Internauci opłacali zakup plakatów poprzez przelew na rachunek bankowy pana Michała. Pan Michał wysyłał towar za pośrednictwem firmy kurierskiej. Pan Michał nie ma obowiązku rejestrowania ani sprzedaży bezpośredniej, ani internetowej przy zastosowaniu kasy fiskalnej.
Nie każda sprzedaż korzysta ze zwolnienia
Należy pamiętać, że nie każda dostawa towaru czy też świadczenie usług może korzystać ze zwolnienia (§ 4 Rozporządzenia). Obligatoryjny obowiązek rejestrowania każdej sprzedaży dotyczy m.in.:

a) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
b) dostaw perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0),
c) usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *