Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a podatek VAT

Po pierwsze należy stwierdzić, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej VATU, odpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT. Tym samym odpłatne zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT, z zastrzeżeniem zwolnień przedmiotowych zawartych w VATU. Ponadto musi być spełniony również warunek przewidziany w art. 15 ust. 1 VATU, czyli dana czynność musi być wykonana przez podmiot będący podatnikiem podatku VAT, w myśl przytoczonego artykułu.
Źródło:
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 06.02.2014 r. (ITPP2/443-1236/13/AD)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *