Sprzedaż towaru znajdującego się w składzie podatkowym a podatek akcyzowy

Tym samym w chwili wprowadzania towaru do składu podatkowego powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatkowy akcyzowego, ale nie powstanie zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstanie bowiem dopiero w chwili wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego. Natomiast zdarza się, ze towar podlega sprzedaży w momencie, gdy znajduje się on w składzie podatkowym. W tym wypadku czynność sprzedaży towaru jest neutralna, pod kątem podatku akcyzowego.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *