Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a WNT

Istotnym w tej definicji jest, że dostawa towaru w tym wypadku dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 VATU, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT. Tym samym sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju została wyłączona z WNT. Powodem wyłączenia jest w tym wypadku status nabywcy, który nie jest zobowiązany do rozliczenia WNT i który nie jest podatnikiem podatku VAT.
Ze względu na charakter publikacji temat został opisany bardzo ogólnie. Szczegółowe omówienie znajdą Państwo w najbliższym czasie na portalu TaxFin.pl.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *