Stan rezerw walutowych Polski wzrósł do ok. 70,3 mld euro

Rezerwy walutowe Polski liczone w euro zwiększają się wyraźnie już od lipca 2009 roku. Przedtem, przez wiele miesięcy notowano wahania poziomu w okolicy 50 mld euro. Od lipca 2009 jedynie raz, w grudniu 2009, zauważono lekki spadek poziomu rezerw. Przede wszystkim duże wzrosty notujemy od stycznia tego roku.

 

Stan rezerw podawany w euro może być dobrym wskaźnikiem ich realnej siły, ponieważ w tej właśnie walucie utrzymywana jest znaczna ich część (podobna jak w dolarach), euro jest również przeważającym liderem w rozliczeniach polskiego handlu zagranicznego. NBP podaje również stan rezerw w dolarach USA i  w złotych- rzecz jasna. Wahania kursów złotego i dolara do euro sprawiają, że poziom rezerw wyrażany w tych walutach w poszczególnych miesiącach jest niższy niż uprzednio.

Stan rezerw walutowych jest niezmiernie istotnym elementem oceny bezpieczeństwa kraju w kwestii finansów. Wysoki i wciąż rosnący poziom rezerw naszego państwa utwierdza analityków i inwestorów aktywnie działających na globalnych rynkach finansowych, że Polska jest wiarygodnym płatnikiem w relacjach zewnętrznych, a bank centralny dysponuje wymaganym zasobem walut obcych, aby w przypadku potrzeby chronić wartość złotego.

Rozsądne i właściwe gospodarowanie rezerwami walutowymi Polski jest jednym z najistotniejszych zadań Narodowego Banku Polskiego. Wypracowana przez NBP strategia zarządzania rezerwami zakłada lokowanie ich w coraz szersze spektrum instrumentów finansowych, aby maksymalizować ich zyskowność. Priorytetem jednak wciąż pozostaje bezpieczeństwo rezerw i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.
 

 

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *