Stan środków walutowych w październiku 2015 r.

W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w październiku 2015 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 711,0 mln EUR (3.012,0 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 113,5 mln EUR (480,7 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec października 2015 r. wyniósł łącznie 8.760,7 mln EUR (37.366,1 mln PLN).
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *