Startują konkursy pożyczkowe dla firm poszkodowanych w powodzi

Oferta funduszu pożyczkowego biorącego udział w konkursie musi posiadać dane tj. :

   1. czas rozpoczęcia udzielania pożyczek
   2. informacje nt. organizacji udzielającej pożyczę  (miejsce przyjmowania wniosków i udzielania pożyczek, rodzaje stosowanej komunikacji do przedsiębiorców),
   3. dane nt. zasobu kadrowego przewidzianego do udzielania pożyczek (liczba oddelegowanych osób do kontaktów z przedsiębiorcami, ich wykształcenie i kompetencje),
   4. wartość kosztów operacyjnych niezbędnych na obsługę pożyczek (także na jedną  podpisaną umowę pożyczki),
   5. wskazanie miejsca prowadzenia działalności statutowej (w przypadku funduszu sieciowego lokalizacja centrali i oddziałów).

Do oferty fundusz pożyczkowy dodaje:

   1. kopię raportu finansowego za ostatni zamknięty rok bilansowy,
   2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równoważnego rejestru,
   3. oświadczenie o wypełnieniu kryteriów warunku, o którym mowa w art. 16 ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Oferty (także w formie elektronicznej) należy składać do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki z dopiskiem: „Konkurs ofert funduszy pożyczkowych Nr….. Nie otwierać.” lub drogą mailową na adres maria.mirowska@mg.gov.pl.

Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej pożyczki dla mikro i małych firm, które doznały strat  w wyniku tegorocznąej powodzi. Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 3 lata.


MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *