Startuje polska Platforma Zrównoważonych Finansów

W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów, powołanej przy Ministerstwie Finansów. 

Powołujemy dziś polską Platformę Zrównoważonych Finansów – forum dyskusji i podejmowania decyzji na temat strategicznych kierunków rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Wspólny dialog pozwoli zidentyfikować najważniejsze obszary, w których potrzebne są zmiany regulacyjne, podjęcie działań przez ministra finansów czy po prostu wsparcie inicjatyw, które już mają miejsce na rynku – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Platforma powstała w związku z toczącymi się w Ministerstwie Finansów pracami nad Mapą Drogową dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce. Celem Mapy Drogowej będzie zidentyfikowanie mocnych stron polskiego rynku kapitałowego i potencjalnych wyzwań w kontekście finansowania transformacji klimatycznej, a także mechanizmów, instrumentów i usług finansowych umożliwiających kierowanie kapitału prywatnego w najbardziej efektywne przedsięwzięcia wspierające zrównoważony rozwój.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM). Jego zakończenie przewidziane jest do końca 2023 roku.

Współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi i uczestnikami rynku jest kluczowym warunkiem powodzenia powyższej inicjatywy, a Platforma Zrównoważonych Finansów stanowić będzie forum tej współpracy. Jej zadaniem będzie określenie strategicznych kierunków dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce, które stworzą fundamenty dla Mapy Drogowej i staną się przedmiotem dalszych, intensywnych prac grup roboczych oraz działań właściwych instytucji.

Członkowie

W gronie członków Platformy znaleźli się przedstawiciele kluczowych instytucji administracji publicznej i polskiego rynku kapitałowego:

 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Ministerstwo Klimatu
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Izba Domów Maklerskich
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Polski Fundusz Rozwoju
 • Związek Banków Polskich
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Polska Izba Ubezpieczeń
 • Europejski Bank Inwestycyjny
 • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Ministerstwo Finansów
 • Narodowy Bank Polski
 • UN Global Compact Network Poland

Wiceprzewodniczącymi Platformy zostali jednomyślnie wybrani Katarzyna Szwarc pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego i Kamil Wyszkowski dyrektor zarządzający UN Global Compact Network w Polsce. Ponadto członkowie Platformy podjęli decyzję o powołaniu pierwszej grupy roboczej, która podejmie działania na rzecz upowszechnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw, zarówno niepublicznych jak i tych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *