Statystyka monetarna i finansowa

Zestawienie to pokazuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej składowych, a także determinantów kreacji pieniądza w układzie miesięcznym , rozpoczynając od grudnia 1996 r. Dane na temat poszczególnych działów przedstawiane są w podziale na typy instrumentów (kredyty, papiery wartościowe itp.), a także w podziale na kluczowe sektory gospodarki. Definicje zamieszcoznych w raporcie kategorii wraz z układem prezentacyjnym spójne są ze standardami powszechnie obowiązującymi w Unii Europejskiej. Rozpoczynając od marca 2002 r. szeroki pieniądz M3 stał się bazową kategorią analityczną i publikacyjną dla podaży pieniądza w naszym kraju.

Podajemy do informacji, że symultanicznie z opublikowaniem danych za czerwiec 2005 r., NBP przedefiniował kategorię 'Należności'. Poległo to na wyłączeniu z kategorii 'Należności' odsetek zapadłych niespłaconych i ulokowaniu ich w pozycji Saldo pozostałych pozycji (netto).

Łącznie z opublikowaniem danych za lipiec 2007 r. wprowadzono modyfikację metodyczną kilku kategorii zamieszczonych w pliku xls. Wszelkie bliższe informacje znajdują się na stronie NBP.


NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *