Stawka podatku VAT a usługi związane z eksportem

 Często eksportowi towarzyszą usługi dodatkowe, które są bezpośrednio z tym eksportem związane. Mam tu na myśli m.in. pakowanie towarów, przeładunek, czy też składowanie. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) do usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów stosuje się stawkę 0%.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *