STOP dla sprzecznych interpretacji podatkowych

Niejednoznaczność regulacji rodzi różne interpretacje. Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić porządek i zniwelować w obrocie prawnym liczbę sprzecznych interpretacji podatkowych, tak aby obywatele i przedsiębiorcy mieli pewność, że nie naruszają żadnych przepisów.

Resort gospodarki chce również wprowadzić możliwość występowania o ogólne interpretacje podatkowe. – Wnioski o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego mogłyby składać organizacje pracodawców i związki zawodowe – wyjaśnia wicepremier Waldemar Pawlak. Taki wniosek powinien uzasadniać: konieczność dokonania interpretacji ogólnej oraz przedstawiać stan faktyczny i prawny. – Jego rozpatrzenie nie powinno przekraczać 30 dni – dodaje szef MG.

Dzięki temu rozwiązaniu jedna interpretacja podatkowa dotyczyłaby np. całej branży. Ponadto firmy mogłyby uzyskiwać interpelacje bez konieczności przekazywania swoich danych administracji podatkowej.


Propozycje te są częścią założeń ustawy projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych do projektu założeń w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Więcej na http://www.mg.gov.pl/deregulacja

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *