Amortyzacja od ulepszonych środków trwałych – w przykładach, część 2

Przykład 1 – Liniowa metoda amortyzacji
W styczniu 2008 roku jednostka przyjęła do użytkowania środek trwały o wartości początkowej 80.000 zł. Zakładany okres amortyzacji środka trwałego to 4 lata, przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej 25%. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Bilansowe stawki amortyzacji są równe stawkom podatkowym. W czerwcu 2008 roku ulepszono środek trwały na kwotę 20.000 zł.

Plan amortyzacji środka trwałego przed dokonaniem ulepszenia wyglądał następująco:

 Okres  Wartość początkowa  Podstawa ustalenia odpisów Amortyzacja
Umorzenie
Wartość netto
 II-XII 2008  80 000,00  80 000,00  18 333,33  18 333,33  61 666,67
 I-XII 2009  80 000,00  80 000,00  20 000,00  38 333,33  41 666,67
 I-XII 2010  80 000,00  80 000,00  20 000,00  58 333,33  21 666,67
 I-XII 2011  80 000,00  80 000,00  20 000,00  78 333,33  1 666,67
 I 2012  80 000,00  80 000,00  1 666,67  80 000,00  0,00
Obliczenia:
a)    miesięczna amortyzacja: (80 000,00 zł x 25%) : 12 miesięcy = 1 666,67 zł
b)    roczna amortyzacja dla okresu II-XII 2008 r.: 1 666,67 zł x 11 miesięcy = 18 333,33 zł
c)    roczna amortyzacja w kolejnych latach: 1 667,67 zł x 12 miesięcy = 20 000,00 zł

Plan amortyzacji środka trwałego po dokonaniu ulepszenia wygląda następująco:

 Okres  Wartość początkowa  Podstawa ustalenia odpisów Amortyzacja  Umorzenie Wartość netto
 II-VI 2008  80 000,00 80 000,00 8 333,33 8 333,33 71 666,67
 VII-XII 2008 100 000,00
100 000,00
12 500,00
20 833,33
79 166,67
 I-XII 2009 100 000,00 100 000,00 25 000,00 45 833,33 54 166,67
 I-XII 2010 100 000,00 100 000,00 25 000,00 70 833,33 29 166,67
 I-XII 2011 100 000,00 100 000,00 25 000,00 95 833,33 4 166,67
 I-II 2012 100 000,00 100 000,00 4 166,67 100 000,00 0,00
Obliczenia:

a) umorzenie za okres od lutego do czerwca 2008 r.
((80 000 zł x 25%) : 12 miesięcy) x 6 miesięcy = 8 333,33 zł

b) umorzenie za okres od lipca do grudnia 2008 r.
((100 000 zł x 25%) : 12 miesięcy) x 6 miesięcy = 20 833,33 zł

c) roczne umorzenie w kolejnych latach
((100 000 zł x 25%) : 12 miesięcy) x 12 miesięcy = 25 000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *