Korekta VAT przy aporcie wniesionym pomiędzy 1.5.2004 a 30.11.2008 r. – komentarz do wyroku WSA w Olsztynie z 11.3.2010 r. I SA/Ol 779/09

W ocenie Skarżącej wniesienie aportem wskazanych dwóch nieruchomości nie powinno skutkować obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego także w okresie między 1.5.2004 a 30.11.2008 r.

Odmiennego zdania był organ podatkowy, który nakazał Skarżącej dokonanie korekty podatku naliczonego za okres między 1.5.2004 a 30.11.2008 r., powołując się na zwolnienie dla aportów obowiązujące w spornym okresie. WSA w Olsztynie w wyroku z 11.3.2010 r. przychylił się do stanowiska Skarżącej.

Komentarz

Wyrok WSA w Olsztynie jest niewątpliwie wyrokiem korzystnym dla przedsiębiorców dokonujących aportów w okresie pomiędzy 1.5.2004 a 30.11.2008 r. Brak konieczności korekty podatku naliczonego potwierdza w takich sytuacjach także NSA (np. NSA w wyroku z 26.2.2010 r. I FSK 150/09). Powyższe korzystne dla podatników stanowisko wynika z błędnej implementacji prawa unijnego. Tym razem jednak wadliwe wdrożenie VI Dyrektywy (od 1.1.2007 Dyrektywy 2006/112) skutkowało nieuzasadnionymi obostrzeniami nieznajdującymi odzwierciedlenia w prawie unijnym.

W szczególności chodzi o obowiązujące w spornym okresie zwolnienie dla aportów przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów, które nieznajdowało uzasadnienia na tle prawa unijnego. Należy wskazać, iż na gruncie prawa unijnego aporty (wnoszenie aportów) nie znajdują się w katalogu czynności zwolnionych z opodatkowania. Z uwagi na wąskie postrzeganie zwolnień podatkowych na gruncie dyrektyw unijnych przez ETS wprowadzenie w prawie krajowym zwolnienia dla czynności wnoszenia aportów musi być postrzegane jako niezgodne z prawem UE. W efekcie wywodzony w prawie krajowym obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku wnoszenia aportu był w okresie pomiędzy 1.5.2004 a 30.11.2008 r. bezzasadny.

W konsekwencji polscy przedsiębiorcy wnoszący aporty pomiędzy 1.5.2004 a 30.11.2008 r. nie byli zobligowani – jak wskazywały zazwyczaj organy podatkowe – do korekty podatku naliczonego. W sytuacji, gdy podatnicy dokonali jednak korekty podatku naliczonego istnieje możliwość skorygowania rozliczenia, w zakresie w jakim nie nastąpiło jeszcze przedawnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *