Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%

1

2

3

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

ex 01.11

Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe – z wyłączeniem:

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4) ziół suszonych sortowanych całych,

5) roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.

2

01.12

Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie

3

01.13.1

Winogrona

4

ex 01.13.23

Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego – z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5

01.13.24-00.10

Orzechy laskowe

6

01.13.24-00.20

Orzechy włoskie

7

ex 01.13.40-00.90

Rośliny przyprawowe pozostałe – wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8

ex 01.2

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wełny i sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej,

2) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem poz. 9,

3) wosków owadzich i spermacetów,

4) skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych

9

ex 01.25.10

Króliki, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych

10

02.01.14

Drewno opałowe

11

05

Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem: produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)

12

10.30.10-00.3

Surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych

13

10.30.10-00.4

Wyroby torfowe dla celów rolniczych

14

14.12.20-10.22

Kreda mielona, pastewna

15

14.12.20-10.23

Kreda mielona, nawozowa

16

14.12.20-30.40

Mączka dolomitowa

17

ex 14.30.13-90.10

Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) – wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

18

ex 15.1

Mięso i produkty mięsne, z wyłączeniem:

1) tłuszczów technicznych,

2) produktów ubocznych garbarń,

3) skór i skórek, niejadalnych,

4) usług związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych

19

15.2

Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane

20

ex 15.3

Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem:

1) produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

2) usług związanych z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców

21

ex 15.4

Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne

22

15.5

Produkty mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych (PKWiU 15.51.53-00.10) oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU 15.51.53-00.90)

23

15.6

Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe

24

15.7

Pasza dla zwierząt

25

15.81.1

Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże

25a

15.82.11-30.00

Chleb chrupki

25b

ex 15.82.11-50.00

Suchary, sucharki, tosty z chleba i podobne tosty – wyłącznie tosty z chleba i podobne tosty

25c

15.82.13-10.00

Chleb przaśny (maca)

25d

15.82.13-20.00

Opłatki sakralne i podobne produkty

25e

15.82.13-30.00

Wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy

25f

ex 15.82.13-90.00

Wyroby piekarskie, niezawierające dodatku środka słodzącego, pozostałe – wyłącznie chleb i bułki oraz bułka tarta

26

15.83

Cukier – z wyłączeniem cukru zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU 15.83.13-30.00 i 15.83.13-50.10)

27

15.84.24

Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, konserwowane cukrem

28

15.85

Makarony, kluski i podobne produkty mączne

29

15.86.12-70

Cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

30

15.87.12

Sosy, mieszanki przyprawowe, mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda – z wyłączeniem musztardy gotowej (PKWiU 15.87.12-55)

31

15.88

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

32

15.89.11

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

33

15.89.12

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek

34

15.89.14

Produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – z wyłączeniem ekstraktów słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1)

35

15.89.20-00.2

Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny

36

15.89.20-00.3

Śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane

37

15.96.20-00.10

Wywar

38

15.98.11-50.30

Lód naturalny

39

15.98.11-50.40

Lód sztuczny

40

15.98.12-50.10

Napoje owocowe

41

15.98.12-50.20

Napoje owocowo-warzywne

42

15.98.12-50.50

Nektary

43

15.98.12-50.60

Napoje warzywne

44

15.98.12-70

Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe

45

Bez względu na symbol

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt

46

ex 19.10.50

Odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana – z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

47

bez względu na symbol

Obuwie dziecięce

48

ex 22.11

Książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek

49

ex 22.12

Gazety, magazyny, czasopisma – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

ex 22.13

50

24.13.11-20.10

Siarka sublimowana lub strącona

51

24.14.15

Pochodne węglowodorów pozostałe – wyłącznie:

1) 1, 2, 3, 4, 16, 6-heksachlorocykloheksan (PKWiU 24.14.15-53),

2) pochodne chlorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych, cykloterpenowych pozostałe (PKWiU 24.14.15-59),

3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) (PKWiU 24.14.15-75.20)

52

24.14.64-50

Podpuszczka i jej koncentraty

53

24.14.64-70

Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)

54

24.15.10-75.30

Amoniak ciekły nawozowy

55

24.15.10-77.20

Woda amoniakalna nawozowa

56

ex 24.15.30

Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)

57

24.15.40

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

58

ex 24.15.50

Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego

59

24.15.60

Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

60

24.15.70-70.20

Saletra sodowa nawozowa

61

ex 24.15.80

Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe

Związki fosforowe do mieszanek paszowych

62

ex 24.2

Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

63

24.62.10-20.10

Albumina techniczna

64

24.62.10-20.20

Albumina mleka

65

24.62.10-30

Żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)

66

26.52.10

Wapno

67

36.63.77-40.50

Żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej

68

41.00.1

Woda naturalna

69

bez względu na symbol PKWiU

Sznurek do maszyn rolniczych

Towary związane z ochroną zdrowia

70

15.89.20-00.11

Soki i ekstrakty roślinne – z opium

71

17.54.31

Wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, kłaczki włókiennicze, puch włókienniczy, resztki włókien z przemiału – z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków włókienniczych i proszku oraz rozdrobnionych resztek włókien (PKWiU 17.54.31-50.80)

72

20.51.14-50.91

Elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane

73

21.22.12-10.10

Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue

74

21.22.12-10.20

Tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue

75

21.22.12-10.30

Wata celulozowa paczkowana

76

21.22.12-30.10

Pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt

77

21.22.12-30.20

Pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

78

24.14.51-39.10

Cysteina, cystyna i ich pochodne

79

ex 24.4

Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego

80

24.64.11-30.10

Film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii

81

ex 24.64.11-50.20

Film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych – wyłącznie medyczny

Błony rentgenowskie diagnostyczne niesklasyfikowane w grupowaniach PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20

82

24.66.42-10.60

Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne

83

24.66.42-30.30

Materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej

84

24.66.42-30.40

Materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu

85

24.66.42-30.90

Pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe

86

ex 24.66.42-70.00

Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji

87

ex 24.66.48-63.00

Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej

88

ex 25.13.30

Przewody, rury i węże z gumy (z wyjątkiem ebonitowych) – wyłącznie węże medyczne

89

25.13.60-30.00

Rękawice chirurgiczne

90

25.13.71

Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (w tym odciągacze do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit

91

28.74.12-50.50

Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

92

29.23.30-90.50

Części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.)

93

29.56.12-50.73

Maszyny poligraficzne do pisma Braille’a

94

30.01.12-00.31

Maszyny do pisania dla niewidomych

95

30.02.16-00.10

Urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych)

96

ex 33.10.15-11

Strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii – z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych

97

ex 33.10.15-13.00

Igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie – z wyłączeniem igieł weterynaryjnych

98

ex 33.10.15-17.10

Igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów) – z wyłączeniem igieł weterynaryjnych

99

33.10.15-33.00

Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi

100

33.10.15-63.00

Aparatura do transfuzji

101

ex 33.10.17

Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane – z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych

102

33.10.18

Aparaty słuchowe; stymulatory serca; ich części; części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

103

33.40.11

Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów

104

35.43.11

Wózki inwalidzkie

105

bez względu na symbol PKWiU

Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) – wyłącznie:

1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki „ZUBER”

106

bez względu na symbol PKWiU

Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika

107

ex 24.20.14-90.00

Preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych

108

bez względu na symbol PKWiU

Publikacje w alfabecie Braille’a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczoczone są dla użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a

109

bez względu na symbol PKWiU

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej

110

28.75.27-43.30

Wyroby kowalstwa artystycznego

111

26.21.12-10.21

Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne

26.21.12-10.22

26.21.12-10.23

26.21.12-10.29

26.21.12-10.91

26.21.13-50.11

36.30.1

36.63.71-30.29

112

20.40.12-50.10

Wyroby bednarskie

20.40.12-50.20

20.51.14-50.98

113

20.51.12-00.10

Formy drewniane użytkowe

20.51.12-00.90

20.51.12-00.30

20.51.12-00.20

20.51.14-50.20

20.51.40

20.51.98

20.51.12

20.51.13-00.59

114

20.52.15-70.70

Wyroby ze słomy

115

20.52.15-70.60

Wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny

116

20.52.15-70.40

Wyroby z trzciny

116a

20.52.15-70.90

Wyroby koszykarskie, wikliniarskie i inne z materiałów roślinnych pozostałe osobno niewymienione

117

36.50.11-00.20

Lalki

36.50.11-00.40

36.50.11-00.90

36.50.11-00

118

20.52.15-70.10

Wyroby z łuby

20.52.15-70.20

20.52.15-70.90

119

17.40.16-53.00

Wyroby tkackie

17.14.16

17.14.13-53.00

120

17.54.12-70.00

Wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe)

121

18.22.1

Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego – odzieżowe

18.22.2

18.22.3

122

17.40.13-53.00

Bielizna stołowa z tkanin haftowana

17.40.13-55.00

17.40.13-59.00

123

19.20.11-00

Wyroby rymarskie

124

36.30.12-39

Instrumenty muzyczne

125

26.21.13-50.11

Rzeźby, płaskorzeźby

26.51.13-00.11

36.63.77-40.3

126

28.75.30-00.50

Militaria

28.75.30-00.10

28.75.30-00.20

127

36.63.77-30.29

Wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej

36.63.77-40.3

36.63.71-30.2

128

21.25.14-77.00

Wycinanki ludowe i artystyczne

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

129

Sprzęt przewozowo-samochodowy:

1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,

2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

130

Sprzęt łączności:

1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,

2) sprzęt łączności przewodowej,

3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie,

4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,

5) zestawy antenowe,

6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

131

Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:

1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary,

2) aparaty oddechowe z maskami,

3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy,

4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem,

5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne,

6) urządzenia oddymiające i zadymiające,

7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe,

8) prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe,

9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe,

10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące,

11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane,

12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych,

13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków,

14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące,

15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,

16) pompy i autopompy pożarnicze,

17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne,

18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

132

Wyposażenie zabezpieczające:

1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,

2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki,

3) wyposażenie samochodów sanitarnych

133

Materiały pędne i smary:

paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

134

Pozostałe towary:

1) urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych,

2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje,

3) wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych,

4) urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych,

5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej

Usługi

135

ex 01.4

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt

136

ex 02.02.10

Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów

137

ex 05.00.50

Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim

138

41.00.2

Usługi w zakresie rozprowadzania wody

139

55.1

Usługi hoteli

140

ex 55.2

Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15)

141

60.10.1

Usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich międzymiastowych

142

60.21

Usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe

143

60.22

Usługi taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą

144

60.23

Usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe

145

61.10.1

Usługi morskiego i przybrzeżnego transportu pasażerskiego

146

61.20.1

Usługi wodnego śródlądowego transportu pasażerskiego

147

61.20.31-00.10

Usługi w zakresie wynajmowania statków żeglugi śródlądowej z załogą do przewozu pasażerów

148

62.10.1

Przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie

149

62.20.1

Przewozy lotnicze pozarozkładowe pasażerskie

150

ex 62.20.3

Usługi wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą – wyłącznie usługi wynajmowania pasażerskich środków transportu lotniczego

151

ex 64.20.3

Usługi radia i telewizji kablowej, z wyłączeniem:

1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2) działalności agencji informacyjnych

152

ex 85

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku

153

90.0

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

154

ex 92.13

Usługi związane z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz z wyświetlaniem filmów na innych nośnikach – z wyłączeniem filmów reklamowych i promocyjnych

155

ex 92.2

Usługi radia i telewizji, inne niż określone w poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, z wyłączeniem:

1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2) działalności agencji informacyjnych

156

ex 92.3

Usługi rozrywkowe pozostałe – wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy:

1) w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2),

2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10),

3) świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11 i 92.34.12)

157

ex 92.5

Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą – wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania wydawnictw, wymienionych w pozycji 48 i 49

158

92.61

Usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych

159

Wstęp na imprezy sportowe

159a

ex 92.72

Usługi rekreacyjne pozostałe – wyłącznie w zakresie wstępu

160

93.03

Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną

161

(uchylona)

162

Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania

163

bez względu na symbol PKWiU

Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 72, 91, 101-104

 

 

Objaśnienia:

1) ex – dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

3) Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *