Spis treści – Polityka Rachunkowości – zaproszenie do współpracy

Naszym zamierzeniem jest stworzenie ramowego dokumentu, który po dokonaniu niezbędnych korekt mógłby być zaaplikowany w państwa jednostce.

Zachęcamy wszystkich Państwa do nadsyłania komentarzy do pojawiających się kolejnych części Polityki. Tylko wtedy, gdy będziecie państwo ją z nami współtworzyć będzie mogła stać się przydatnym narzędziem w waszej codziennej pracy

Przykładowy spis treści dokumentu pt. Polityka rachunkowości

I. Zakres zagadnień przyjętych w dokumencie. Polityka rachunkowości

2. Księgi rachunkowe

2.1.    Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.2.    Podstawa zapisów w księgach rachunkowych i korekta błędów
2.3.    Dowody księgowe

2.3.1.    Cechy dowodu księgowego
2.3.2.    Kontrola dowodów księgowych
2.3.3.    Dekretacja dowodów księgowych

3.    Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości

3.1.1.    Nadrzędne zasady rachunkowości
3.1.2.    Błąd  istotny
3.1.3.    Zmiany polityki rachunkowości

4.    Wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.

4.1.    Zasady dotyczące ksiąg rachunkowych
4.2.    Zakładowy plan kont
4.3.    Wykaz kont księgi głównej ( konta syntetyczne)

5.    Zasady ustalania wyniku finansowego  i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

6.    Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

6.1.    Podstawowe kategorie wyceny ( definicje)
6.2.    Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów

6.2.1.    Aktywa trwałe
6.2.2.    Aktywa obrotowe
6.2.4.    Kapitał własny
6.2.5.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7.     Zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji systemu rachunkowości

7.1.    System przetwarzania danych
7.2.    Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych
7.3.    Ochrona danych wprowadzonych do programu finansowo – księgowego
7.4.    Przechowywanie dokumentacji rachunkowej

8.    Termin i częstotliwość inwentaryzacji

Zapraszamy Państwa wkrótce na kolejną część cyklu artykułów o Polityce Rachunkowości.
Zobacz więcej:

11 myśli na temat “Spis treści – Polityka Rachunkowości – zaproszenie do współpracy”

 1. Jest sporo publikacji na ten temat. Nie zachwyca mnie ten pomysł. Zgłaszanie uwag czy współpraca to dobry sposób na darmowe wykorzystanie naszej wiedzy.

 2. aha, za mało jest o błędzie istotności – ile procent , jak sie wylicza , kiedy soe poprawia sprawozdanie i deklaracje podatkową? czy wiecei coś na ten temat?

 3. „aha, za mało jest o błędzie istotności – ile procent , jak sie wylicza , kiedy soe poprawia sprawozdanie i deklaracje podatkową? czy wiecei coś na ten temat?”

  Istotnośc jest okreslana w każdej firmie indywidualnie – w jednej firmie w której pracowałam to było 200.000zł a w następnej 15.000.

  Istotnośc ma znaczenie dla rachunkowści a nie dla podatków – deklaracje zawsze trzeba skorygować:( I zapalcić odsetki:(

 4. nie zawsze należy korygowac deklaracje. jezeli ten błąd nie jest leży w granicach istotności to sie nie poprawia podatku, tylko ksieguje w roku biezacym jako NKUP

 5. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zmieni art 2 ust1 pkt 4 uor Będzie on brzmiał od 1 stycznia 2011:
  „4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

  a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
  b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
  c) państwowych funduszy celowych;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *