Spółka przejmująca może odliczyć VAT naliczony w zastępstwie spółki przejmowanej

Spółka przejmująca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego bezpośrednio z faktur otrzymanych przez spółkę przejmowaną, nie ma przy tym konieczności korygowania danych zawartych w tych fakturach.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 22 lutego 2011 r., sygn. I SA/Rz 845/10.

Orzeczenie jest korzystne dla podatników. Sąd słusznie zauważył, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przechodzi w ramach sukcesji prawno-podatkowej na spółkę, która dokonała przejęcia. Warto podkreślić, że spółka przejmująca, może odliczyć VAT naliczony z faktur otrzymanych przez spółkę przejmowaną bez konieczności dokonywania korekt tych dokumentów, co w znaczny sposób upraszcza proces rozliczenia podatku VAT. Co istotne, z orzeczenia WSA w Rzeszowie wynika, że nie ma także potrzeby korygowania faktur wystawionych po dniu przejęcia, które na ten dzień nie dotarły jeszcze do przejmowanej spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *