Szacunkowe dane na temat wykonania budżetu za 2015 r.

Konsekwentnie, MF stwierdził, iż deficyt budżetu państwa za 2015 r. nie przekroczy kwoty 44 mld PLN, co stanowi mniej, niż prognozowano (komunikat z dnia 26 stycznia 2015 r. podawał szacunek na poziomie przewyższający ww. kwotę).
Jeżeli szacunkowe dane pozostaną na niezmienionym poziomie, wysokość kwoty deficytu całego sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora finansów publicznych w ujęciu Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA'2010) wyniesie poniżej 3 % PKB.
Szczegółowe dane dotyczące całego sektora finansów publicznych zostaną opublikowane w kwietniu 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *