Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w listopadzie 2015 r.

  • dochody budżetu państwa na kwotę 263.764,4 mln zł,
  • wydatki budżetu państwa na kwotę 299.892,9 mln zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę 36.128,5 mln zł.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, iż w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2015 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 744,0 mln EUR (3.302,0 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 84,9 mln EUR (361,1 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2015 r. wyniósł łącznie 7.820,4 mln EUR (33.345,2 mln PLN).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *