Szansa na niże stawki VAT?

Przypomnijmy, iż Rada Unii Europejskiej zdjęła dnia 19 czerwca 2015 r. z Polski procedurę nadmiernego deficytu co oznacza, iż również w Polsce możliwe jest obniżenie stawki VAT podniesionej w 2011 r. 7 i 22 do 8 i 23 % ,,chwilowo” do 31 grudnia 2013 r. MF przyznało w odpowiedzi na interpelację poselską nr 33052, iż nie pracuje nad zmianami stawek VAT co oznacza, iż powrót do poprzednich stawek nie nastąpi przed 1 stycznia 2017 r. W tym miejscu należy wskazać, iż podatek VAT jest podstawowym źródłem wpływów fiskalnych do budżetu i obniżenie stawek powinno zostać zrekompensowane sprawniejszym poborem i skuteczniejszą walką z wyłudzeniami podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *