Szczelniejszy system kontroli podatników

Przykładem wymiany jest pozyskiwanie przez gminne ośrodki pomocy społecznej informacji o wysokości dochodów podatników wnioskujących o świadczenia społeczne. Interesujące jest, iż w wyniku nowego przepływu danych wymiana informacji będzie bezpośrednia, co oznacza brak konieczności wydawania zaświadczeń przez urzędy skarbowe. Nowa usługa udostępniania danych o dochodach pozwoli również prokuratorom m.in. na dołączanie do aktu oskarżenia informacji o majątku podejrzanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *