Szczepionka ufundowana przez pracodawcę nie zawsze przychodem pracownika

W związku z powyższym MF uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2011 r., znak: IBPBII/1/415-688/11/MK oraz z dnia 15 lutego 2012 r., znak: II/1/415-952/11/BD, stwierdzające, iż szczepień przeciwko grypie i WZW nie można uznać za świadczenia opisane w art. 21 ust. 11a UoPIT (wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy). W nowych wykładniach (interpretacjach MF z dnia 4 sierpnia 2015 r., znak: DD3.8222.2.190.2015.CRS oraz DD3.8222.2.191.2015.CRS) MF powołał się na przepisy Kodeksu Pracy nakazujące pracodawcy chronić życie i zdrowie pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 pkt 3 KP), ograniczanie stopnia narażenia pracownika na działanie szkodliwych czynników biologicznych (art. 2221 § 1 KP) oraz ustawy dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która w art. 20 ust. 3 stanowi, iż koszty zakupu szczepionek oraz szczepień ponosi pracodawca. Należy wskazać, iż nowe stanowisko MF dotyczy pracowników opieki społecznej tj. sektora publicznego, jednakże wydaje się, iż również dotyczyć będzie pracowników sektora prywatnego, którzy wykażą możliwość zagrożenia w pracy na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *